Opis Szkolenia
Kod kursu I-32
Nazwa Zmotywowany nauczyciel
Adresat zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • znalezienie motywacji do osiągania swoich celów i zamierzeń
Liczba godzin 5
ProwadzącyKarolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2020 r.
Termin zgłaszania2020-11-30
Czy został już uruchomionyNie