Opis Szkolenia
Kod kursu II-24
Nazwa Metody i formy pracy wspierające ucznia w tworzeniu wypowiedzi ustnej i pisemnej z wykorzystaniem aplikacji mobilnych
Adresat nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Cele kursu
  • kształcenie umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnej technologii
  • kształcenie umiejętności posługiwania się aplikacjami w pracy polonisty
  • wykorzystanie narzędzi TIK do kształcenia kompetencji retorycznych
  • zaprezentowanie materiałów autorskich wykorzystywanych w pracy online i offline
Liczba godzin 5
ProwadzącyKatarzyna Włodkowska
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2020 r
Termin zgłaszania2020-09-30
Czy został już uruchomionyNie