Opis Szkolenia
Kod kursu II-12
Nazwa Poznajemy świat z bohaterami naszych lektur - innowacyjne metody omawiania lektur w klasach IV – VIII szkoły podstawowej
Adresat poloniści uczący w klasach IV-VIII
Cele kursu
  • zapoznanie z propozycjami wykorzystania metod aktywizujących wspomagających omawianie lektur
  • poznanie sposobów zaciekawienia uczniów lekturą szkolną
  • nabycie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych
  • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
Liczba godzin 5
ProwadzącyKarolina Strógarek
Proponowany termin szkolenia2023-11-18
Termin zgłaszania2023-11-15
Cena 65.00 zł
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu listopad 2023
Organizator mgr Jolanta Midor
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21