Opis Szkolenia
Kod kursu II-36
Nazwa Indywidualizacja pracy z uczniem w wychowaniu fizycznym
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego klas IV-VIII, nauczyciele początkujący
Cele kursu
  • indywidualizacja pracy jako sposób na zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach
  • pokazanie form wdrażania indywidualizacji pracy na zajęciach
Liczba godzin 5
ProwadzącyRyszard Michalski
Proponowany termin szkolenialistopad 2023
Termin zgłaszania2023-10-31
Cena 0.00 zł
Czy został już uruchomionyNie