Opis Szkolenia
Kod kursu III-03
Nazwa Protokołowanie zebrania rady pedagogicznej
Adresat nauczyciele protokolanci rad pedagogicznych szkół/placówek
Cele kursu
  • wymiana doświadczeń
  • nabycie/doskonalenie umiejętności redakcyjnych
  • przypomnienie zasad redagowania protokołu
Liczba godzin 5
ProwadzącyIrena Denisoff
Proponowany termin szkolenia2021-02-06
Termin zgłaszania2020-12-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 06 lutego 2021
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 70.00 zł
Adres miejsca szkoleniaPlatforma TEAMS