Opis Szkolenia
Kod kursu III-15
Nazwa Autorytet nauczyciela – jak go kreować i wzmacniać?
Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Cele kursu
  • wzmocnienie postawy w zakresie siły swojego oddziaływania jako nauczyciela
  • stosowanie strategii budowania i wzmacniania autorytetu nauczyciela
  • poszerzenie wiedzy w zakresie budowania dobrych relacji z uczniami i ich rodzicami
  • rozwój kompetencji niezbędnych nauczycielowi – autorytetowi
Liczba godzin 5
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2021 r.
Termin zgłaszania2020-12-31
Czy został już uruchomionyNie