Opis Szkolenia
Kod kursu III-19
Nazwa Bądź kreatywny i rozwiń skrzydła! Wprowadzenie do pedagogiki zdolności i twórczości
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani rozwojem umiejętności innowacyjnego, kreatywnego myślenia
Cele kursu
  • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
  • nabycie umiejętności dostrzegania i radzenia sobie z barierami ograniczającymi twórcze myślenie i działanie (indywidualne i zespołowe)
  • poznanie zasad i metod rozwijania indywidualnej kreatywności uczestników
  • rozbudzenie wyobraźni, oryginalnego, twórczego myślenia, przełamanie schematów myślowych, poznanie metod generowania pomysłów
Liczba godzin 8
ProwadzącyBożena Jabłońska
Proponowany termin szkolenialistopad 2020 r.
Termin zgłaszania2020-10-31
Czy został już uruchomionyNie