Opis Szkolenia
Kod kursu III-33
Nazwa STEAM - projekty interdyscyplinarne w szkole
Adresat nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy chcą wdrażać w ramach swoich przedmiotów projekty interdyscyplinarne. STEAM jest to akronim od angielskich słów: przedmioty przyrodnicze, technologia, inżyni
Cele kursu
  • Warsztaty oparte na różnych narzędziach opartych na mikrokontrolerach, sztucznej inteligencji, robotach. Mają na celu zapoznanie z możliwościami i poznaniem zasad zarządzania grupą projektową.
  • zapoznanie z modelem STEAM i przykładami do realizacji w szkole
Liczba godzin 5
ProwadzącyKarolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2021 r.
Termin zgłaszania2020-12-31
Czy został już uruchomionyNie