Opis Szkolenia
Kod kursu V-01
Nazwa Szkolenie nt. mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej
Adresat zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
  • Procedury rozstrzygania i rozwiązywania konfliktów ( sąd, arbitraż, negocjacje, mediacje, facylitacje).
  • Techniki komunikacji, negocjacji i mediacji.
  • Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych: 1. Specyfika mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych. 2. Specyficzna funkcja i zadania mediatora w mediacjach rówieśniczych, szkolnych i oświat
  • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w szkole.
  • Specjalistyczne warsztaty (symulacje mediacji) kształtujące poznane umiejętności
Liczba godzin 27
ProwadzącyPani Katarzyna Stryjek, Członek Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji
Proponowany termin szkolenia2018-05-21
Termin zgłaszania2018-05-07
Czy został już uruchomionyNie